Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. mája 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 27. 6. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Zmena výšky úrokového výnosu:
Sberbank Slovensko, a.s. ako emitent emisie hypotekárnych záložných listov, ISIN: SK4120008921, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,569 % p.a., platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 28.6.2017 do 28.9.2017.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA