Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. mája 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 23. 6. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Obnovenie obchodovania:
BCPB, a.s., po dodatočnom splnení ročnej informačnej povinnosti emitenta k 31.12.2016, obnovila s účinnosťou od 23.6.2017 obchodovanie s nasledovnou emisiou akcií na regulovanom voľnom trhu:
ISIN: CS0005046754 – emitent EKOSTAV a.s.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA