Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. mája 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 22. 6. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov emisie: HZL SPO FIX4 2022
ISIN: SK4120013020
Druh: hypotekárny záložný list (skratka CP: 2SPO167E)
Objem emisie: 5 000 000,- EUR
Menovitá hodnota: 100 000,- EUR
Úrokový výnos: pevný 0,375 % p.a. (Act/Act)
Dátum splatnosti emisie: 20.6.2022
Dátum prijatia: 22.6.2017
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 23.6.2017
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA