14:20 EMG 5,25/2022 104,00€  14:13 Tatry Mount. Resorts 27,10€  14:12 EMG 5,25/2022 104,00€ 1,96%  13:18 Tatry Mount. Resorts 27,10€  13:18 Tatry Mount. Resorts 27,10€ -0,37%  11:51 HZL SPO FIX2 2021 103,73€ 0,01%  11:50 HZL SPO FIX11 2019 102,79€ 0,03%  11:16 Tatry Mount. Resorts 27,20€  11:16 Tatry Mount. Resorts 27,20€ -0,37%  11:16 Tatry Mount. Resorts 27,30€ 0,37%  11:05 JTFG V 5,25/18 101,75€ 0,99%  11:02 EPH 3,50/2020 100,00€  11:02 EPH 3,50/2020 100,00€  11:02 EPH 3,50/2020 100,00€  10:34 CPI 5,00/2022 106,50€  10:34 JTFG V 5,25/18 100,75€  10:34 JTFG V 5,25/18 100,75€  10:34 JTFG V 5,25/18 100,75€  10:34 JTFG V 5,25/18 100,75€ -0,98%  10:34 Tatry Mount. Resorts 27,20€  10:34 Tatry Mount. Resorts 27,20€ 0,37%  10:34 Chemolak 11,25€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
19. októbra 2017
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA