15:25 CPI 5,00/2022 100,00€  15:21 Tatry Mount. Resorts 24,60€ 0,82%  14:31 JTFG VI 3,80/2019 101,00€  14:11 EUROVEA, a.s. 100,00€  13:34 Zentiva 2 220,00€  13:13 CPI 5,00/2022 100,00€  13:11 Majetkový Holding 40,01€  12:59 Tatry Mount. Resorts 24,40€ -0,77%  11:22 CPI 5,00/2022 100,00€  11:20 CPI 5,00/2022 100,00€  11:10 Tatry Mount. Resorts 24,59€ 0,78%  11:05 EUROVEA, a.s. 100,00€  11:05 EUROVEA, a.s. 100,00€  11:04 CPI 5,00/2022 100,00€  11:04 CPI 5,00/2022 100,00€  11:04 CPI 5,00/2022 100,00€  11:04 CPI 5,00/2022 100,00€  11:04 CPI 5,00/2022 100,00€  11:04 CPI 5,00/2022 100,00€  11:02 HZL SPO FIX2 2020 104,56€ -0,31%  10:42 Tatry Mount. Resorts 24,40€  10:42 Tatry Mount. Resorts 24,40€ -0,77%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
28. októbra 2016
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA