15:12 HZL SPO 71 104,38€ 0,06%  14:57 HZL SPO 54 100,00€ -1,79%  14:51 HZL SPO FIX2 2021 104,72€ 0,02%  14:38 TMR II 6,00%/2021 100,00€  14:30 CPI 5,00/2020 100,00€  11:50 TMR II 6,00%/2021 100,00€  11:48 CPI 5,00/2020 100,00€  11:48 CPI 5,00/2020 100,00€  11:35 Všeobecná úver.banka 150,00€ 3,45%  11:33 Slovnaft 68,00€ 4,62%  11:18 Všeobecná úver.banka 145,00€  11:07 HZL SPO 74 104,08€ -0,15%  11:07 HZL SPO 78 103,83€ -0,07%  11:01 CPI 5,00/2020 100,00€  10:32 CPI 5,00/2020 100,00€  10:32 CPI 5,00/2020 100,00€  10:32 CPI 5,00/2020 100,00€  10:32 JOJ Media House 2018 103,00€  10:32 JTFG III 6,00/16 100,00€  10:32 Druhá strategická 9,00€  10:32 Druhá strategická 9,00€  10:32 Druhá strategická 9,00€  10:32 Druhá strategická 9,00€  10:32 Druhá strategická 9,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
29. apríla 2016
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA