15:15 Všeobecná úver.banka 119,01€  14:55 CPI 5,85/2018 101,00€  14:51 CPI 5,85/2018 101,00€  14:47 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:40 Zentiva 2 190,00€  14:31 HZL SPO FIX4 2021 100,36€ 0,14%  14:17 Druhá strategická 10,00€  14:15 Slovnaft 35,00€ 0,03%  14:15 Slovnaft 34,99€ -0,03%  14:11 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:06 JOJ Media House 2018 100,00€  13:38 EPI 4,20/2018 100,00€  13:23 Prvá strategická 5,00€  12:06 HZL SPO 57 101,68€ -0,78%  12:03 Všeobecná úver.banka 119,01€  11:12 Všeobecná úver.banka 119,01€ 0,86%  11:09 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:09 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:09 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:09 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:09 JOJ Media House 2018 100,00€  10:35 Majetkový Holding 2 36,57€  10:35 Majetkový Holding 2 36,57€ 2,96%  10:35 Prvá strategická 5,00€  10:35 Biotika 37,00€ 15,26%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
4. augusta 2015
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA