15:25 Všeobecná úver.banka 145,00€ -3,33%  15:14 JTFG V 5,25/18 101,00€  14:52 TMR I 4,50%/2018 100,00€  14:39 JTFG III 6,00/16 101,25€  14:12 Všeobecná úver.banka 150,00€ 0,01%  14:12 Všeobecná úver.banka 149,99€ 0,66%  14:12 Všeobecná úver.banka 149,00€ -0,67%  13:55 JTFG V 5,25/18 101,00€  13:45 JTFG V 5,25/18 101,00€  13:37 Majetkový Holding 2 40,60€ 1,10%  13:14 JTFG V 5,25/18 101,00€  12:55 Tatry Mount. Resorts 22,90€ -0,43%  12:14 JTFG V 5,25/18 101,00€  11:43 Slovnaft 59,00€ -1,67%  11:37 Majetkový Holding 40,60€ 0,72%  11:34 Druhá strategická 10,00€  10:32 Cemmac 51,00€ 1,98%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
30. novembra 2015
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA