15:20 CEETA 6,50/2016 102,00€  15:16 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  15:13 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  15:10 CEETA VAR/2017 101,00€  15:00 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  14:55 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  14:51 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:51 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:46 CEETA 6,50/2016 102,00€  14:43 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  14:38 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  13:12 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:18 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:18 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:18 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:18 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:18 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  11:18 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  11:18 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  11:18 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  11:18 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  11:18 JOJ Media House 2018 100,00€  11:17 CEETA VAR/2017 101,00€  11:17 CEETA VAR/2017 101,00€ 1,00%  11:00 ZTS Sabinov 5,40€  10:32 ZTS Sabinov 5,40€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
4. marca 2015
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA