15:26 HZL SPO FIX5 2021 99,83€ 0,11%  15:24 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:21 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:20 Slovnaft 25,00€  15:20 Slovnaft 25,00€  15:20 Elektrokarbon P.p.3 23,98€  15:20 Slovnaft 25,00€  15:18 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:17 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:17 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:15 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:15 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:15 Majetkový Holding 31,05€ -0,70%  15:15 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:14 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:14 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:14 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:13 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:13 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:09 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:09 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:08 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:08 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:08 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:08 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:08 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:08 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:08 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:08 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:08 JTFG II 6,40/15 100,42€  15:08 JTFG II 6,40/15 100,42€ 0,20%  14:31 Slovnaft 25,00€  14:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:25 Všeobecná úver.banka 94,00€  14:25 Všeobecná úver.banka 94,00€  14:25 Všeobecná úver.banka 94,00€  14:25 Všeobecná úver.banka 94,00€  14:25 Všeobecná úver.banka 94,00€ 4,43%  14:23 Elektrokarbon P.p.3 23,98€  14:23 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:21 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:20 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:19 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:16 Tatry Mount. Resorts 21,30€  14:10 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:09 Biotika 36,00€ 2,86%  14:08 Majetkový Holding 31,27€  14:08 Majetkový Holding 31,27€ 0,71%  14:05 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:00 Prvá strategická 3,00€  13:59 JTFG II 6,40/15 100,22€ 0,48%  13:57 Elektrokarbon P.p.3 23,98€  13:55 JTFG V 5,25/18 100,00€  13:55 Majetkový Holding 3 32,00€  13:54 Prvá strategická 3,00€  13:53 Druhá strategická 9,00€ -10,00%  13:50 Majetkový Holding 31,05€ -0,70%  13:48 Biotika 35,00€  13:47 Allianz-Slov. poist. 120,00€ -27,27%  13:46 Všeobecná úver.banka 90,01€ -2,16%  13:36 Tatry Mount. Resorts 21,30€  13:30 JTFG V 5,25/18 100,00€  13:27 JTFG V 5,25/18 100,00€  13:16 Slovnaft 25,00€  13:15 Slovnaft 25,00€  13:02 JTFG V 5,25/18 100,00€  12:56 JOJ Media House 2018 100,00€  12:34 Všeobecná úver.banka 92,00€  12:34 Všeobecná úver.banka 92,00€ 1,66%  12:31 JTFG V 5,25/18 100,00€  12:30 Majetkový Holding 2 31,05€  12:29 Majetkový Holding 2 31,05€  12:29 Majetkový Holding 2 31,05€  12:28 Majetkový Holding 31,27€  12:28 Majetkový Holding 31,27€  12:28 Majetkový Holding 31,27€  12:20 Elektrokarbon P.p.3 23,98€  12:19 ZTS Sabinov 5,28€  12:19 Zentiva 2 180,06€  12:18 Stapring, a.s. 5,00€  12:16 Prvá strategická 3,00€  12:16 Prvá strategická 3,00€  12:15 Prvá strategická 3,00€  12:15 Prvá strategická 3,00€  12:15 Prvá strategická 3,00€  12:13 PRO POPULO PP 6,00€  12:11 Chemolak 12,41€  12:11 Chemolak 12,41€  12:10 Chemolak 12,41€  12:10 Chemolak 12,41€  12:09 JTFG V 5,25/18 100,00€  12:09 Druhá strategická 10,00€  12:09 Druhá strategická 10,00€  12:08 JTFG V 5,25/18 100,00€  12:08 Druhá strategická 10,00€  12:08 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€  12:07 Druhá strategická 10,00€ 11,11%  12:07 Majetkový Holding 31,27€  12:06 JTFG V 5,25/18 100,00€  12:05 JTFG V 5,25/18 100,00€  12:05 ZTS Sabinov 5,28€ 0,19%  12:04 Allianz-Slov. poist. 165,00€  12:04 Biotika 35,00€  12:03 Biotika 35,00€ -2,78%  12:02 JTFG V 5,25/18 100,00€  12:01 Slovnaft 25,00€  12:01 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:59 Prvá strategická 3,00€  11:58 Tatry Mount. Resorts 21,30€  11:57 Slovnaft 25,00€  11:56 Prvá strategická 3,00€  11:55 Majetkový Holding 31,27€  11:52 Slovnaft 25,00€  11:30 Všeobecná úver.banka 90,50€ 0,33%  11:30 Všeobecná úver.banka 90,20€ -3,99%  11:27 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:27 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:27 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:27 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:27 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:27 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:11 Tatry Mount. Resorts 21,30€  11:10 Elektrokarbon P.p.3 23,98€  11:10 MPC CESSI 67,12€ 0,01%  11:09 Chemolak 12,41€  11:08 Všeobecná úver.banka 93,95€ 3,70%  11:08 Všeobecná úver.banka 90,60€ 0,11%  11:08 Všeobecná úver.banka 90,50€ 0,33%  11:08 Všeobecná úver.banka 90,20€ -1,96%  11:07 SPS TATRA 1,50€  11:05 Slovnaft 25,00€  11:05 Majetkový Holding 31,27€  11:02 Všeobecná úver.banka 92,00€ 1,66%  11:02 Všeobecná úver.banka 90,50€ -1,63%  11:01 MPC CESSI 67,11€  11:01 Majetkový Holding 31,27€  11:01 MPC CESSI 67,11€ 1,31%  11:01 Majetkový Holding 31,27€  11:00 Všeobecná úver.banka 92,00€ -0,03%  11:00 Všeobecná úver.banka 92,03€  10:37 CEETA VAR/2017 100,00€  10:37 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  10:37 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  10:37 SLOVFOOD 1,51€ 0,67%  10:37 Holcim Slovensko 35,00€ 16,67%  10:37 Majetkový Holding 31,27€ 0,71%  10:37 OTP Banka Slovensko 1,81€ 9,04%  10:37 Prvá strategická 3,00€  10:37 Druhá strategická 9,00€ -10,00%  10:37 Všeobecná úver.banka 92,03€  10:37 Všeobecná úver.banka 92,03€ -7,97%  10:37 Kúpele Trenč.Teplice 19,13€ 2,03%  10:37 Chemolak 12,41€ 0,89%  10:37 Slovnaft 25,00€ -3,88%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
18. decembra 2014
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA