15:16 SG 4,00/2022 100,50€  15:16 SG 4,00/2022 100,50€  15:15 EMG 5,25/2022 103,00€ 1,98%  15:12 EMG 5,25/2022 101,00€ -0,10%  15:12 EMG 5,25/2022 101,10€  15:12 EMG 5,25/2022 101,10€  15:12 EMG 5,25/2022 101,10€  15:12 EMG 5,25/2022 101,10€  15:12 EMG 5,25/2022 101,10€  15:12 EMG 5,25/2022 101,10€  15:12 EMG 5,25/2022 101,10€  15:12 EMG 5,25/2022 101,10€  15:12 EMG 5,25/2022 101,10€ -1,84%  15:08 D JTEF I 5,00/2023 100,50€ 0,25%  14:59 Biotika 35,00€ -5,41%  14:58 Tatry Mount. Resorts 27,80€  14:46 SG 4,00/2022 100,50€  14:44 SG 4,00/2022 100,50€  14:36 SG 4,00/2022 100,50€  12:34 EMG 5,25/2022 103,00€  12:24 JOJ Media House 2021 85,36€ -2,27%  12:17 EMG 5,25/2022 103,00€  11:47 D JTEF I 5,00/2023 100,25€  11:09 TMR II 6,00%/2021 105,25€ 1,94%  11:06 HBR 2023 I 100,00€  11:06 HBR 2023 I 100,00€  11:06 HBR 2023 I 100,00€  11:06 HBR 2023 I 100,00€  11:06 HBR 2023 I 100,00€  11:06 HBR 2023 I 100,00€  11:05 ESIN Fin. 5,00/2021 101,40€  11:04 EMG 5,25/2022 103,00€  11:02 JTFG VI 3,80/2019 100,50€  11:01 SG 4,00/2022 100,50€  11:01 SG 4,00/2022 100,50€  11:01 SG 4,00/2022 100,50€  10:31 D JTEF II 5,25/2025 101,00€  10:31 EMG 5,25/2022 103,00€  10:31 EMG 5,25/2022 103,00€  10:31 Druhá strategická 1,85€ 2,21%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
23. apríla 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA