14:21 TMR I 4,50%/2018 101,00€  14:13 Všeobecná úver.banka 130,00€  13:13 TMR II 6,00%/2021 104,00€  12:36 JTFG VI 3,80/2019 100,00€  12:35 Tatry Mount. Resorts 23,80€ -0,83%  12:33 JOJ Media House 2021 79,01€ 0,12%  12:27 JTFG VI 3,80/2019 100,00€  12:02 Slovnaft 65,00€  11:04 TMR II 6,00%/2021 104,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
28. júla 2016
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA