15:05 CEETA VAR/2017 100,00€  15:01 JTFG III 6,00/16 102,00€  14:41 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  14:39 JOJ Media House 2018 100,00€  12:14 HZL SPO 47 103,03€ -0,04%  11:40 HZL SPO 61 104,18€ -0,14%  11:31 Zentiva 2 160,00€ -1,23%  11:14 JTFG III 6,00/16 102,00€  11:14 HZL SPO 44 101,50€ -0,44%  11:11 CEETA VAR/2017 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,00€  10:33 JTFG III 6,00/16 102,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
27. augusta 2014
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA