15:28 EPH 3,50/2020 100,00€  13:33 JTFG V 5,25/18 102,50€  12:54 Všeobecná úver.banka 136,00€ 0,74%  12:54 Všeobecná úver.banka 135,00€ 0,75%  12:54 Všeobecná úver.banka 134,00€ 0,75%  11:23 EPH 3,50/2020 100,00€  11:18 Tatry Mount. Resorts 25,10€  11:14 Tatry Mount. Resorts 25,10€  11:06 EPH 3,50/2020 100,00€  11:06 EPH 3,50/2020 100,00€  11:06 EPH 3,50/2020 100,00€  11:03 Všeobecná úver.banka 133,00€ 0,76%  11:00 HZL SPO 71 103,05€ -0,18%  11:00 HZL SPO 64 102,76€ -0,09%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
27. júna 2017
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA