15:27 Slovnaft 27,00€  15:27 Slovnaft 27,00€  15:26 Slovnaft 27,00€  15:26 Slovnaft 27,00€  15:26 Slovnaft 27,00€ 3,85%  15:26 Slovnaft 26,00€ 3,79%  15:25 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  15:22 Prvá strategická 3,00€  15:07 Zentiva 2 170,10€ -0,09%  15:01 SES Tlmače 3,00€  14:58 Majetkový Holding 30,00€  14:49 HZL SPO 47 103,01€ -0,03%  12:55 Slovnaft 25,05€  11:56 Chemolak 10,10€ -1,66%  11:40 CEETA 6,50/2016 101,50€  11:34 Majetkový Holding 30,00€  11:18 Tesla L.Hrádok VP4 14,50€  11:15 SES Tlmače 3,00€  11:14 Tatry Mount. Resorts 21,70€  11:14 Tatry Mount. Resorts 21,70€  11:13 Tatry Mount. Resorts 21,70€  11:13 Tatry Mount. Resorts 21,70€ 0,93%  11:11 Biotika 31,21€ 0,64%  11:11 Majetkový Holding 30,00€  11:09 Tatry Mount. Resorts 21,50€ 0,94%  11:06 Tesla L.Hrádok VP4 14,50€  11:06 Prvá strategická 3,00€  11:04 Prvá strategická 3,00€  11:03 Druhá strategická 10,00€  11:02 Druhá strategická 10,00€  10:32 TMR I 4,50%/2018 100,00€  10:32 CEETA VAR/2017 100,00€  10:32 CEETA VAR/2017 100,00€  10:32 CEETA VAR/2017 100,00€  10:32 CEETA VAR/2017 100,00€  10:32 CEETA VAR/2017 100,00€  10:32 JOJ Media House 2018 100,00€  10:32 JOJ Media House 2018 100,00€  10:32 JOJ Media House 2018 100,00€  10:32 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  10:32 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  10:32 1. garantovaná 02 1,13€  10:32 Slovnaft 25,05€ -7,22%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
1. októbra 2014
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 14. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Predstavenstvo BCPB dňa 14.9.2012 rozhodlo prijať nasledovnú emisiu:

- hypotekárne záložné listy emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, ISIN: SK4120008780, v zaknihovanej podobe, vo forme na doručiteľa, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 50 000,- EUR, v počte 400 kusov, na regulovaný voľný trh BCPB.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA