15:24 Biotika 40,00€ -1,28%  15:21 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:19 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:17 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:10 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:06 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:36 HZL SPO 64 105,39€ -0,01%  14:35 HZL SPO FIX2 2020 103,46€ 0,21%  14:16 TMR II 6,00%/2021 100,00€  14:12 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:10 Všeobecná úver.banka 120,01€  14:07 Slovnaft 47,05€ 2,15%  14:07 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:00 JTFG V 5,25/18 100,00€  13:34 TMR II 6,00%/2021 100,00€  12:06 JOJ Media House 2018 102,00€  12:05 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:40 JOJ Media House 2018 102,00€  11:26 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:26 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:25 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:00 Chemolak 15,00€ -1,64%  11:00 Druhá strategická 10,00€  10:37 TMR II 6,00%/2021 100,00€  10:37 JTFG III 6,00/16 101,50€  10:37 Tatry Mount. Resorts 22,60€  10:37 Prvá strategická 4,00€  10:37 Druhá strategická 10,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
8. októbra 2015
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB že dňa 1.10.2012 o 10:00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v Mestskom kultúrnom stredisku Tlmače - Lipník, nám. Odborárov č. 5. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 28.9.2012.

Program:
- správa predstavenstva o postupe a vykonaných opatreniach pri realizácii zámeru reštrukturalizácie SES a.s. – odpredaj majetku spojený s činnosťou výroby a montáže schváleného mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 29.2.2012,
- správa predstavenstva o postupe vo veci vymáhania pohľadávok z titulu poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., zabezpečenia pohľadávok spoločnosti voči uvedeným subjektom ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o zaúčtovaní prijatých plnení,
- správa dozornej rady o preskúmaní výkonu pôsobnosti predstavenstva vo veci vymáhania pohľadávok z titulu nevyplateného poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o vyvodení zodpovednosti formou uplatnenia nárokov spoločnosti na prípadné náhrady škôd proti jednotlivým členom predstavenstva v prípade zistenia porušenia povinností pri správe majetku spoločnosti.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA