15:27 Všeobecná úver.banka 93,06€ 0,59%  14:31 JOJ Media House 2018 100,00€  14:29 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  14:11 Tatry Mount. Resorts 21,80€  14:04 1. garantovaná 02 1,51€  14:03 1. garantovaná 02 1,51€  13:24 JOJ Media House 2018 100,00€  12:55 HZL SPO FIX5 2021 98,13€ -0,05%  12:04 SES Tlmače 2,70€  11:37 HZL VÚB 79 101,36€ -0,53%  11:26 Zentiva 2 180,01€  11:20 SES Tlmače 2,70€ -0,37%  11:16 Prvá strategická 3,00€  11:16 Prvá strategická 3,00€  11:15 Majetkový Holding 30,11€  11:15 Chemolak 10,02€  11:14 Druhá strategická 10,00€  11:13 Druhá strategická 10,00€  11:13 Druhá strategická 10,00€  11:11 1. garantovaná 02 1,51€  11:11 1. garantovaná 02 1,51€  11:11 HZL VÚB 63 103,00€  11:11 HZL VÚB 63 103,00€ -0,96%  11:11 1. garantovaná 02 1,51€  11:10 1. garantovaná 02 1,51€  11:09 Eastern sugar SK P.p 0,77€  11:06 Slovnaft 25,00€  11:06 Slovnaft 25,00€  11:05 Slovnaft 25,00€  11:05 Slovnaft 25,00€  11:05 Slovnaft 25,00€  11:05 Slovnaft 25,00€  11:03 SES Tlmače 2,71€ 0,37%  11:01 Zentiva 2 180,01€ -0,05%  11:01 JOJ Media House 2018 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,00€  10:33 Allianz-Slov. poist. 167,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
31. októbra 2014
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB že dňa 1.10.2012 o 10:00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v Mestskom kultúrnom stredisku Tlmače - Lipník, nám. Odborárov č. 5. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 28.9.2012.

Program:
- správa predstavenstva o postupe a vykonaných opatreniach pri realizácii zámeru reštrukturalizácie SES a.s. – odpredaj majetku spojený s činnosťou výroby a montáže schváleného mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 29.2.2012,
- správa predstavenstva o postupe vo veci vymáhania pohľadávok z titulu poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., zabezpečenia pohľadávok spoločnosti voči uvedeným subjektom ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o zaúčtovaní prijatých plnení,
- správa dozornej rady o preskúmaní výkonu pôsobnosti predstavenstva vo veci vymáhania pohľadávok z titulu nevyplateného poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o vyvodení zodpovednosti formou uplatnenia nárokov spoločnosti na prípadné náhrady škôd proti jednotlivým členom predstavenstva v prípade zistenia porušenia povinností pri správe majetku spoločnosti.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA