15:15 Slovnaft 26,00€  15:10 Slovnaft 26,00€  15:05 CEETA VAR/2017 100,00€  14:49 CEETA 6,50/2016 101,50€  14:49 CEETA 6,50/2016 101,50€  13:55 HZL SPO 47 102,75€ -0,10%  13:36 Majetkový Holding 32,00€ 3,23%  13:36 Majetkový Holding 31,00€ -6,06%  13:25 Chemolak 10,00€ -6,19%  13:24 Druhá strategická 10,00€  12:29 Druhá strategická 10,00€  12:27 Biotika 37,53€  12:26 Biotika 37,53€  12:09 Všeobecná úver.banka 93,50€ -0,53%  11:48 Best Hotel Propert. 12,29€ -0,08%  11:47 1. garantovaná 02 1,40€  11:47 1. garantovaná 02 1,40€  11:47 1. garantovaná 02 1,40€  11:46 1. garantovaná 02 1,40€  11:45 1. garantovaná 02 1,40€  11:45 1. garantovaná 02 1,40€  11:45 Best Hotel Propert. 12,30€ 0,08%  11:44 Tatry Mount. Resorts 21,30€  11:43 Druhá strategická 10,00€  11:42 Druhá strategická 10,00€  11:42 Druhá strategická 10,00€  11:41 Prvá strategická 3,00€  11:41 Prvá strategická 3,00€  11:40 Chemolak 10,66€ 0,85%  11:38 Slovnaft 26,00€  11:38 Slovnaft 26,00€  11:38 Slovnaft 26,00€  11:29 Zentiva 2 180,00€  11:29 Zentiva 2 180,00€ -0,19%  11:27 Všeobecná úver.banka 94,00€  11:27 Všeobecná úver.banka 94,00€  11:26 Všeobecná úver.banka 94,00€  11:25 Všeobecná úver.banka 94,00€ -1,07%  11:12 GEOCOMPLEX 31,00€  11:03 Druhá strategická 10,00€  11:01 Prvá strategická 3,00€  10:32 CEETA VAR/2017 100,00€  10:32 CEETA VAR/2017 100,00€  10:32 CEETA VAR/2017 100,00€  10:32 CEETA VAR/2017 100,00€  10:32 CEETA VAR/2017 100,00€  10:32 JOJ Media House 2018 100,00€  10:32 CEETA 6,50/2016 101,50€  10:32 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  10:32 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  10:32 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  10:32 Ťažké strojárstvo 4,00€  10:32 Prvá strategická 3,00€  10:31 Prvá strategická 3,00€  10:31 Prvá strategická 3,00€  10:31 Druhá strategická 10,00€  10:31 Druhá strategická 10,00€  10:31 Podtatranská hydina 20,00€  10:31 Elektrokarbon 19,68€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
26. novembra 2014
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB že dňa 1.10.2012 o 10:00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v Mestskom kultúrnom stredisku Tlmače - Lipník, nám. Odborárov č. 5. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 28.9.2012.

Program:
- správa predstavenstva o postupe a vykonaných opatreniach pri realizácii zámeru reštrukturalizácie SES a.s. – odpredaj majetku spojený s činnosťou výroby a montáže schváleného mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 29.2.2012,
- správa predstavenstva o postupe vo veci vymáhania pohľadávok z titulu poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., zabezpečenia pohľadávok spoločnosti voči uvedeným subjektom ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o zaúčtovaní prijatých plnení,
- správa dozornej rady o preskúmaní výkonu pôsobnosti predstavenstva vo veci vymáhania pohľadávok z titulu nevyplateného poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o vyvodení zodpovednosti formou uplatnenia nárokov spoločnosti na prípadné náhrady škôd proti jednotlivým členom predstavenstva v prípade zistenia porušenia povinností pri správe majetku spoločnosti.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA