15:16 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:13 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:51 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:48 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:42 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:42 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:12 Biotika 53,95€ 19,89%  13:25 HZL Tatra banka 54 100,00€  12:49 HZL SPO 45 100,00€ -0,99%  12:49 Druhá strategická 10,00€ 11,11%  11:32 Biotika 45,00€ -8,35%  11:15 Majetkový Holding 34,05€ -0,44%  11:01 Prvá strategická 3,00€  11:01 Cemmac 40,00€ -4,76%  11:00 Všeobecná úver.banka 118,00€ 0,34%  11:00 Všeobecná úver.banka 117,60€ 0,51%  11:00 Všeobecná úver.banka 117,00€ 1,74%  11:00 Všeobecná úver.banka 115,00€  11:00 Všeobecná úver.banka 115,00€  11:00 Všeobecná úver.banka 115,00€  11:00 Všeobecná úver.banka 115,00€ 4,55%  10:32 REAL ZA 12,00€  10:32 REAL ZA 12,00€  10:32 Majetkový Holding 3 36,20€ 12,77%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
5. marca 2015
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 9. 5. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Informácie o hospodárení emitentov:
Emitent kótovaných cenných papierov Slovenská sporiteľňa, a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.3.2012, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 51 329 000 EUR.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA