15:14 Všeobecná úver.banka 100,00€  15:14 Všeobecná úver.banka 100,00€  15:13 Všeobecná úver.banka 100,00€  15:13 Všeobecná úver.banka 100,00€  15:11 Majetkový Holding 32,00€  15:10 Majetkový Holding 32,00€ -0,62%  15:08 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:46 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:44 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:29 Biotika 38,50€ -0,77%  13:46 JOJ Media House 2018 100,00€  13:37 JTFG V 5,25/18 100,00€  12:17 Slovnaft 26,10€  12:03 CEETA VAR/2017 100,00€  11:25 HZL SPO 78 103,75€ -0,45%  11:24 HZL SPO 71 105,50€ 0,92%  11:10 HZL SPO 45 101,18€ -0,04%  11:09 HZL SPO FIX9 2019 103,78€ -0,73%  11:04 SITNO likv. 2,42€  11:02 1. garantovaná 02 1,01€ 1,00%  11:01 1. garantovaná 02 1,00€ -0,99%  10:33 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:33 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:33 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:33 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,00€ 0,01%  10:33 JOJ Media House 2018 100,00€  10:33 Prvá strategická 3,00€  10:33 Tatrans.teplárenská 2,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
28. januára 2015
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 9. 5. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Informácie o hospodárení emitentov:
Emitent kótovaných cenných papierov Slovenská sporiteľňa, a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.3.2012, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 51 329 000 EUR.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA