Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
1. marca 2015
Hlavná stránka
Obchodovanie 27. feb 2015
Názov CPKurzZmena [%] 
Majetkový Holding 35,01 EUR0,03
Allianz-Slov. poist.175,49 EUR0,12
Všeobecná úver.banka118,00 EUR0,01
Všeobecná úver.banka117,99 EUR0,00
Všeobecná úver.banka117,99 EUR7,16
Všeobecná úver.banka110,11 EUR1,81
Slovnaft 27,20 EUR0,00
Slovnaft 27,20 EUR0,00
Slovnaft 27,20 EUR0,00
Slovnaft 27,20 EUR0,00
Tatry Mount. Resorts21,30 EUR0,00
Zlieváreň SEZ 15,00 EUR0,00
Slovnaft 27,20 EUR0,00
Majetkový Holding 35,00 EUR0,00
RONA 3,00 EUR0,00
Cemmac 42,00 EUR-6,67
Denný sumár 27. feb 2015
Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 866 528,37 98 072 138,89
Počet zobchodovaných kusov CP 1 003 78 407 146
Počet obchodov 34 13
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 3
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 2
SAX index 257,98 1,84%
SAX Index 257,98 1,84% 27. feb 2015
27. 2. 2015 
257,98 26. 2. 2015 
253,32 25. 2. 2015 
252,78 24. 2. 2015 
252,86 23. 2. 2015 
254,42 20. 2. 2015 
251,87 19. 2. 2015 
251,65 18. 2. 2015 
251,58 17. 2. 2015 
251,55 16. 2. 2015 
251,68 13. 2. 2015 
254,29 12. 2. 2015 
232,13 11. 2. 2015 
237,02 10. 2. 2015 
230,66 9. 2. 2015 
227,77 6. 2. 2015 
227,65 5. 2. 2015 
227,77 4. 2. 2015 
227,77 3. 2. 2015 
227,35 2. 2. 2015 
227,37 30. 1. 2015 
227,37 29. 1. 2015 
227,38 28. 1. 2015 
225,95 27. 1. 2015 
226,23 26. 1. 2015 
224,77 23. 1. 2015 
223,94 22. 1. 2015 
224,01 21. 1. 2015 
222,53 20. 1. 2015 
223,71 19. 1. 2015 
223,66 16. 1. 2015 
223,47 15. 1. 2015 
223,36 14. 1. 2015 
223,76 13. 1. 2015 
221,02 12. 1. 2015 
223 9. 1. 2015 
230,68 8. 1. 2015 
230,27 7. 1. 2015 
229,93 5. 1. 2015 
222,32 2. 1. 2015 
222,32 31. 12. 2014 
222,32 30. 12. 2014 
220,92 29. 12. 2014 
216,79 23. 12. 2014 
223,86 22. 12. 2014 
217,97 19. 12. 2014 
219,17 18. 12. 2014 
219,9 17. 12. 2014 
222,52 16. 12. 2014 
219,68 15. 12. 2014 
218,27 12. 12. 2014 
218,13 11. 12. 2014 
216,79 10. 12. 2014 
217,49 9. 12. 2014 
220,8 8. 12. 2014 
219,64 5. 12. 2014 
220,11 4. 12. 2014 
220,65 3. 12. 2014 
220,18 2. 12. 2014 
219,22
Oznamy
27. feb 2015 TAT Prijatie cenného papiera a začiato...
27. feb 2015 TAT Prijatie cenného papiera a začiato...
27. feb 2015 EUC Zmeny náležitostí cenného papiera ...
27. feb 2015 VUB Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
26. feb 2015 MFR Zmeny náležitostí cenného papiera ...
26. feb 2015 VUB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
26. feb 2015   Ostatné
25. feb 2015 VUB Informácie o emitentoch - Všeobecn...
24. feb 2015 LUB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
24. feb 2015 SLN Informácie o emitentoch - Slovnaft...
19. feb 2015 SPO Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
18. feb 2015 MFR Zmeny náležitostí cenného papiera ...
18. feb 2015 MFR Zmeny náležitostí cenného papiera ...
18. feb 2015 TAT Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
16. feb 2015 SPO Zmeny náležitostí cenného papiera ...
16. feb 2015 MFR Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
19. jan 2015   Aktuálna ponuka školení
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA