15:27 JOJ Media House 2021 73,25€ 0,05%  15:18 EPI 4,20/2018 100,00€  14:53 TMR II 6,00%/2021 100,00€  14:48 TMR II 6,00%/2021 100,00€  14:40 TMR II 6,00%/2021 100,00€  14:10 TMR II 6,00%/2021 100,00€  13:27 TMR I 4,50%/2018 100,00€  13:20 Druhá strategická 10,00€  13:18 ZTS Sabinov 5,00€  11:30 Best Hotel Propert. 3,20€ -3,03%  11:29 Druhá strategická 10,00€  11:06 JOJ Media House 2018 103,50€  11:05 TMR I 4,50%/2018 100,00€  11:05 JTFG V 5,25/18 104,00€ 0,97%  11:05 TMR II 6,00%/2021 100,00€  11:04 EPI 4,20/2018 100,00€  11:02 EPI 4,20/2018 100,00€  11:02 TMR II 6,00%/2021 100,00€  10:32 TMR I 4,50%/2018 100,00€  10:31 Holcim Slovensko 30,10€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
11. februára 2016
Hlavná stránka
Obchodovanie 11. feb 2016
Názov CPKurzZmena [%] 
Druhá strategická 10,00 EUR0,00
ZTS Sabinov 5,00 EUR0,00
Best Hotel Propert. 3,20 EUR-3,03
Druhá strategická 10,00 EUR0,00
Holcim Slovensko 30,10 EUR0,00
Denný sumár 11. feb 2016
Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 265 612,67 35 174 863,76
Počet zobchodovaných kusov CP 406 31 131 000
Počet obchodov 20 5
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 1
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 1
SAX index 302,66 -0,61%
SAX Index 302,66 -0,61% 11. feb 2016
11. 2. 2016 
302,66 10. 2. 2016 
304,51 9. 2. 2016 
304,51 8. 2. 2016 
305,59 5. 2. 2016 
310,99 4. 2. 2016 
309,91 3. 2. 2016 
306,67 2. 2. 2016 
305,75 1. 2. 2016 
305,7 29. 1. 2016 
309,16 28. 1. 2016 
303,56 27. 1. 2016 
307,09 26. 1. 2016 
303,67 25. 1. 2016 
303,69 22. 1. 2016 
303,24 21. 1. 2016 
303,23 20. 1. 2016 
308,45 19. 1. 2016 
303,23 18. 1. 2016 
303,23 15. 1. 2016 
299,44 14. 1. 2016 
299,44 13. 1. 2016 
296,77 12. 1. 2016 
293,05 11. 1. 2016 
295,42 8. 1. 2016 
294,99 7. 1. 2016 
291,48 5. 1. 2016 
291,48 4. 1. 2016 
289,67 31. 12. 2015 
292,35 30. 12. 2015 
291,48 29. 12. 2015 
292,35 28. 12. 2015 
293,19 23. 12. 2015 
293,69 22. 12. 2015 
293,08 21. 12. 2015 
297,53 18. 12. 2015 
295,09 17. 12. 2015 
295,09 16. 12. 2015 
295,09 15. 12. 2015 
295,1 14. 12. 2015 
295,1 11. 12. 2015 
295,26 10. 12. 2015 
295,1 9. 12. 2015 
298,18 8. 12. 2015 
298,84 7. 12. 2015 
303,72 4. 12. 2015 
302,7 3. 12. 2015 
302,02 2. 12. 2015 
304,84 1. 12. 2015 
303,31 30. 11. 2015 
303,31 27. 11. 2015 
307,07 26. 11. 2015 
302,96 25. 11. 2015 
306,43 24. 11. 2015 
299,75 23. 11. 2015 
302,8 20. 11. 2015 
296,67 19. 11. 2015 
301,57 18. 11. 2015 
301,75 16. 11. 2015 
306,1 13. 11. 2015 
300,81
Oznamy
11. feb 2016 SPO Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
10. feb 2016 PPH Zmeny náležitostí cenného papiera ...
10. feb 2016 EPH Zmeny náležitostí cenného papiera ...
9. feb 2016 SPO Zmeny náležitostí cenného papiera ...
9. feb 2016 SPO Prijatie cenného papiera a začiato...
9. feb 2016 EPH Zmeny náležitostí cenného papiera ...
9. feb 2016 MFR Indexy a výnosová krivka - Ministe...
5. feb 2016   Ostatné
5. feb 2016 VUB Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
29. jan 2016   Indexy a výnosová krivka
29. jan 2016 TAT Ostatné - TATRA BANKA a.s.
28. jan 2016 TAT Zmeny náležitostí cenného papiera ...
27. jan 2016 FOF Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
26. jan 2016 FOF Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
12. jan 2016 !!! Zmeny v inf. povinnostiach emit...
8. jan 2016   Aktuálna ponuka školení
1. júl 2015 !!! Bezodplatné prevody cenných pap...
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA