15:05 D SPO FIX4 2022 99,23€ 0,11%  15:03 HZL SPO FIX18 2021 99,58€ 0,06%  15:02 GARFIN HOLDING 02 0,91€  15:01 D SPO FIX1 2021 99,58€ 0,02%  15:01 GARFIN HOLDING 02 0,91€  15:01 D JTFG IX 4,00/2023 100,00€ -0,25%  15:01 GARFIN HOLDING 02 0,91€  15:00 GARFIN HOLDING 02 0,91€  14:59 GARFIN HOLDING 02 0,91€  14:59 GARFIN HOLDING 02 0,91€  14:58 HZL SPO FIX15 2021 99,78€ 0,16%  14:58 GARFIN HOLDING 02 0,91€  14:58 GARFIN HOLDING 02 0,91€  14:57 HZL SPO 77 100,00€  14:56 Slovnaft 86,00€ -4,44%  14:55 HZL SPO FIX11 2020 101,06€ -0,16%  14:45 HB REAVIS 2022 II 100,50€  14:41 D JTFG IX 4,00/2023 100,25€  13:58 Prvá strategická 2,12€ -1,85%  13:58 JTEF III 4,60/2022 101,50€  12:10 Prvá strategická 2,16€  11:53 Druhá strategická 2,02€ -12,93%  11:48 D JTFG IX 4,00/2023 100,25€  11:39 Dlhopis JTREF 2025 77,34€ 0,00%  11:39 Dlhopis JTREF 2025 77,34€ 0,84%  11:39 Dlhopis JTREF 2025 76,69€ 1,72%  11:33 D JTFG IX 4,00/2023 100,25€  11:27 EMG 5,25/2022 103,00€ 0,19%  11:14 EMG 5,25/2022 102,80€ -1,01%  11:08 D JTFG IX 4,00/2023 100,25€  11:07 ESIN Fin. 5,00/2021 102,00€ 0,99%  11:01 GARFIN HOLDING 02 0,91€  10:31 Slovnaft 90,00€  10:31 Slovnaft 90,00€  10:31 Slovnaft 90,00€  10:31 Slovnaft 90,00€ 5,26%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
22. februára 2019
Hlavná stránka
Obchodovanie 22. feb 2019
Názov CPKurzZmena [%] 
GARFIN HOLDING 02 0,91 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 0,91 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 0,91 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 0,91 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 0,91 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 0,91 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 0,91 EUR0,00
GARFIN HOLDING 02 0,91 EUR0,00
Slovnaft 86,00 EUR-4,44
Prvá strategická 2,12 EUR-1,85
Prvá strategická 2,16 EUR0,00
Druhá strategická 2,02 EUR-12,93
GARFIN HOLDING 02 0,91 EUR0,00
Slovnaft 90,00 EUR0,00
Slovnaft 90,00 EUR0,00
Slovnaft 90,00 EUR0,00
Slovnaft 90,00 EUR5,26
Denný sumár 22. feb 2019
Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 763 109,07 0,00
Počet zobchodovaných kusov CP 1 318
Počet obchodov 36
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 1
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 2
SAX index 339,65 0,11%
SAX Index 339,65 0,12% 22. feb 2019
22. 2. 2019 
339,65 21. 2. 2019 
339,26 20. 2. 2019 
339,26 19. 2. 2019 
339,26 18. 2. 2019 
335,74 15. 2. 2019 
335,74 14. 2. 2019 
335,7 13. 2. 2019 
335,7 12. 2. 2019 
337,22 11. 2. 2019 
335,24 8. 2. 2019 
334,06 7. 2. 2019 
334,06 6. 2. 2019 
335,58 5. 2. 2019 
335,58 4. 2. 2019 
335,97 1. 2. 2019 
336,52 31. 1. 2019 
331,51 30. 1. 2019 
331,51 29. 1. 2019 
331,51 28. 1. 2019 
331,51 25. 1. 2019 
331,94 24. 1. 2019 
331,94 23. 1. 2019 
331,94 22. 1. 2019 
331,47 21. 1. 2019 
332,89 18. 1. 2019 
332,89 17. 1. 2019 
335,89 16. 1. 2019 
336,79 15. 1. 2019 
336,36 14. 1. 2019 
335,08 11. 1. 2019 
335,08 10. 1. 2019 
334,69 9. 1. 2019 
333,66 8. 1. 2019 
335,12 7. 1. 2019 
335,12 4. 1. 2019 
332,37 3. 1. 2019 
332,37 2. 1. 2019 
332,37 28. 12. 2018 
332,37 27. 12. 2018 
332,37 21. 12. 2018 
332,37 20. 12. 2018 
334,08 19. 12. 2018 
334,08 18. 12. 2018 
333,79 17. 12. 2018 
334,99 14. 12. 2018 
334,04 13. 12. 2018 
334,99 12. 12. 2018 
334,99 11. 12. 2018 
334,99 10. 12. 2018 
334,99 7. 12. 2018 
335,46 6. 12. 2018 
334,04 5. 12. 2018 
331,9 4. 12. 2018 
330,96 3. 12. 2018 
331 30. 11. 2018 
329,99 29. 11. 2018 
329,61 28. 11. 2018 
330,54 27. 11. 2018 
330,54 26. 11. 2018 
331,78
Oznamy
22. feb 2019 EGF Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
21. feb 2019 OTP Ostatné - OTP Banka Slovensko, a.s...
20. feb 2019 MFR Zmeny náležitostí cenného papiera ...
20. feb 2019 MFR Zmeny náležitostí cenného papiera ...
19. feb 2019 SPO Prijatie cenného papiera a začiato...
19. feb 2019 SPO Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
18. feb 2019 TAT Zmeny náležitostí cenného papiera ...
14. feb 2019 MFR Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
8. feb 2019 HRV Prijatie cenného papiera a začiato...
21. feb 2019   Školenie - Stratégie obchodovan...
21. jan 2019   Školenie - Finančné deriváty
21. jan 2019 !!! Aktuálna ponuka školení
21. nov 2018 !!! Dobre spravovaná firma za rok 2...
14. nov 2018 !!! Nový Poplatkový poriadok
26. apr 2018 !!! Mimoriadna revízia SDXGroup Ind...
22. feb 2018 !!! Koniec výpočtu výnosovej krivky...
3. jan 2018   Vylúčenie z obchodovania od 3.1...
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA