15:24 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:23 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:22 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:17 CEETA VAR/2017 99,99€  15:14 CEETA VAR/2017 99,99€ 2,03%  15:09 HZL VÚB 63 103,45€ -0,14%  15:07 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:59 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:56 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:51 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:49 Druhá strategická 10,00€  14:49 Druhá strategická 10,00€  14:49 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:49 Druhá strategická 10,00€  14:48 Druhá strategická 10,00€  14:48 Druhá strategická 10,00€  14:48 Druhá strategická 10,00€  14:48 Druhá strategická 10,00€  14:30 Chemolak 13,03€  14:14 MPC CESSI 68,40€  14:14 Všeobecná úver.banka 97,01€ 1,57%  13:43 Tatry Mount. Resorts 21,30€  12:13 Majetkový Holding 32,91€ 5,99%  11:17 Chemolak 13,03€  11:11 Prvá strategická 3,00€  11:11 Prvá strategická 3,00€  11:10 Prvá strategická 3,00€  11:10 Prvá strategická 3,00€  11:09 Prvá strategická 3,00€  11:08 Chemolak 13,03€  11:05 Majetkový Holding 31,05€ -5,91%  11:04 Majetkový Holding 2 30,00€ -6,83%  10:42 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:42 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:42 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:42 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:42 CEETA VAR/2017 98,00€  10:42 CEETA VAR/2017 98,00€ -2,00%  10:42 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  10:42 Biotika 38,80€ 0,26%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
26. januára 2015
Hlavná stránka
Obchodovanie 26. jan 2015
Názov CPKurzZmena [%] 
Druhá strategická 10,00 EUR0,00
Druhá strategická 10,00 EUR0,00
Druhá strategická 10,00 EUR0,00
Druhá strategická 10,00 EUR0,00
Druhá strategická 10,00 EUR0,00
Druhá strategická 10,00 EUR0,00
Druhá strategická 10,00 EUR0,00
Chemolak 13,03 EUR0,00
MPC CESSI 68,40 EUR0,00
Všeobecná úver.banka97,01 EUR1,57
Tatry Mount. Resorts21,30 EUR0,00
Majetkový Holding 32,91 EUR5,99
Chemolak 13,03 EUR0,00
Prvá strategická 3,00 EUR0,00
Prvá strategická 3,00 EUR0,00
Prvá strategická 3,00 EUR0,00
Prvá strategická 3,00 EUR0,00
Prvá strategická 3,00 EUR0,00
Chemolak 13,03 EUR0,00
Majetkový Holding 31,05 EUR-5,91
Majetkový Holding 2 30,00 EUR-6,83
Biotika 38,80 EUR0,26
Denný sumár 26. jan 2015
Kurzotvorné obchody Priame obchody
Celkový objem obchodov [EUR] 464 315,95 39 747 544,57
Počet zobchodovaných kusov CP 709 36 291 000
Počet obchodov 40 11
Počet emisii akcií s rastúcim priemerným kurzom 1
Počet emisii akcií s klesajúcim priemerným kurzom 4
SAX index 224,77 0,37%
SAX Index 224,77 0,37% 26. jan 2015
26. 1. 2015 
224,77 23. 1. 2015 
223,94 22. 1. 2015 
224,01 21. 1. 2015 
222,53 20. 1. 2015 
223,71 19. 1. 2015 
223,66 16. 1. 2015 
223,47 15. 1. 2015 
223,36 14. 1. 2015 
223,76 13. 1. 2015 
221,02 12. 1. 2015 
223 9. 1. 2015 
230,68 8. 1. 2015 
230,27 7. 1. 2015 
229,93 5. 1. 2015 
222,32 2. 1. 2015 
222,32 31. 12. 2014 
222,32 30. 12. 2014 
220,92 29. 12. 2014 
216,79 23. 12. 2014 
223,86 22. 12. 2014 
217,97 19. 12. 2014 
219,17 18. 12. 2014 
219,9 17. 12. 2014 
222,52 16. 12. 2014 
219,68 15. 12. 2014 
218,27 12. 12. 2014 
218,13 11. 12. 2014 
216,79 10. 12. 2014 
217,49 9. 12. 2014 
220,8 8. 12. 2014 
219,64 5. 12. 2014 
220,11 4. 12. 2014 
220,65 3. 12. 2014 
220,18 2. 12. 2014 
219,22 1. 12. 2014 
219,63 28. 11. 2014 
220,85 27. 11. 2014 
219,05 26. 11. 2014 
219,93 25. 11. 2014 
220,68 24. 11. 2014 
220,18 21. 11. 2014 
220,19 20. 11. 2014 
220,21 19. 11. 2014 
221,47 18. 11. 2014 
223,49 14. 11. 2014 
221,43 13. 11. 2014 
221,62 12. 11. 2014 
222,85 11. 11. 2014 
219,92 10. 11. 2014 
220,41 7. 11. 2014 
219,88 6. 11. 2014 
221,17 5. 11. 2014 
220,78 4. 11. 2014 
216,82 3. 11. 2014 
215,67 31. 10. 2014 
215,07 30. 10. 2014 
214,8 29. 10. 2014 
218,91 28. 10. 2014 
218,34
Oznamy
26. jan 2015 VUB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
22. jan 2015 LUB Zmeny náležitostí cenného papiera ...
22. jan 2015 MFR Prijatie cenného papiera a začiato...
21. jan 2015 MFR Zmeny náležitostí cenného papiera ...
21. jan 2015 MFR Zmeny náležitostí cenného papiera ...
21. jan 2015 PVP Zmeny náležitostí cenného papiera ...
20. jan 2015   Indexy a výnosová krivka
20. jan 2015 SLP Zrušené obchody - Allianz-Slovensk...
20. jan 2015 SLN Zrušené obchody - Slovnaft a.s.
20. jan 2015 OTP Zrušené obchody - OTP Banka Sloven...
20. jan 2015 VUB Zrušené obchody - Všeobecná úverov...
20. jan 2015 TAT Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
20. jan 2015 BDK Ponuky na prevzatie - Bardejovské ...
16. jan 2015 MFR Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
16. jan 2015 MFR Pozastavenie, obnovenie, ukončenie...
19. jan 2015   Aktuálna ponuka školení
8. jan 2015 !!! Školenie pre maklérov
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA