Údaje o spoločnosti

Adresa: Staničná 1045, 952 12 Vráble

Tel.:  +421 37 6544 101

Fax.: +421 37 7833 294

www.matador-automotive.sk

 

IČO 31 411 801

 

 

Finančné výkazy

 

 

Údaje o cenných papieroch prijatých na BCPB

 

Dátum začiatku obchodovania na kótovanom trhu burzy: 15.7.2008

Druh: dlhopis

ISIN: SK4120006040

Prospekt

 

 

 

Posledná aktualizácia: 13.5.2010