Regular Members

 

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18, 815 63 Bratislava 1, Slovakia

Tel.: +421 2 5966 8806, +421 2 5966 8805, +421 2 5966 8810

Fax: +421 2 5441 4860

Contact persons: Rastislav Paulíny, Stanislav Krivý, Róbert Hakszer

 

Dexia Banka Slovensko a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovakia

Tel.: +421 41 5111 448, +421 41 5111 414

Fax: +421 41 5111 435

Contact persons: Róbert Jaselský, Dáša Žideková

 

ING BANK N.V.  (The Netherlands)

Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, The Netherlands

ING BANK N.V., branch of foreign bank in SR

Jesenského 4/C, P.O.Box 123, 811 02 Bratislava 1, Slovakia

Tel.: +421 2 59 346 388, 59 346 245

Fax: +421 2 52 931 242

Contact persons: Martin Koska, Oľga Dlugopolská

 

J&T BANKA, a.s.

Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Czech Republic

J&T BANKA, a.s., branch of foreign bank in SR

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 4

Tel.: +421 2 59418 173, 59418 172

Fax: +421 2 59418 115

Contact persons: Michal Štubňa, Martin Vajkuny

 

Národná banka Slovenska (NBS does not realize buy and sale of securities)

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1, Slovakia

Tel.: +421 2 5787 1513, +421 2 5787 1515

Fax: +421 2 5865 1197

Contact persons: Katarína Michalidesová

 

OTP Banka Slovensko, a.s.

Štúrova 5, 818 55 Bratislava 1, Slovakia

Tel.: +421 2 5979 6270, +421 2 5979 6271

Fax: +421 2 5296 3453

Contact persons: Rastislav Matejsko

 

PALČO BROKERS o.c.p., a.s.

Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 2 5930 57 11

Fax: +421 2 5930 57 10

Contact persons: Juraj Palčo, Jozef Sivák

 

Patria Finance, a.s.

Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Tel.: + 420 221 424 111

Fax: + 420 221 424 222

Contact persons: Michal Zachar

 

Poštová banka, a.s.

Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 2 5960 3246, +421 2 5960 3202 

Fax: +421 2 5960 3253

Contact persons: Bianka Kamenická, Tomáš Kreheľ

 

RM-S Market, o.c.p., a.s.

Nám. SNP 14, P.O. Box 127, 810 00 Bratislava 1, Slovakia

Tel.: +421 2 5932 93 19

Fax: +421 2 5932 95 17

Contact persons: Ľuboš Škobla

 

SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.

Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, Slovakia

Tel.: +421 41 50 787 00, +421 41 50 787 11, +421 41 50 787 61, +421 41 50 787 62 

Fax: +421 41 5624 966

Contact persons: Marta Pastorkova

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovakia
Tel.:+421 2 48 621 111

Sporotel : +421 2 58 268 111, +421 915 111 888, +421 910 111 888

 

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Plynárenská 7/B, 821 09  Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 2 444 55 796

Fax: +421 2 444 55 797

Contact persons: Branislav Frkáň

 

Tatra banka, a.s.

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, Slovakia

Dialog: +421 2 5919 1000, 6866 1000,

0903 903 902 (T-Mobile), 0906 011 000 (Orange),

0850 111 100 (for no-Bratislava clients)

 

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 2 49 502 316, +421 2 49 502 366

Fax: +421 2 44 451 777

Contact persons: Ján Laluha, Jozef Hemfinger

 

VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Vysoká 9, P. O. Box 81, 810 00 Bratislava 1, Slovakia

Tel.: +421 2 5965 1111

Call centrum: 0850 123 123

Contact persons: Jana Koláriková

 

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1 – P. O. Box 90, 829 90 Bratislava 25, Slovakia

Tel.: +421 2 5055 9401, +421 2 5055 9410

Fax: +421 2 5055 2077

Contact persons: Andrej Ungvarský