15:26 D. Eurovea byty 2024 83,98€ -0,01%  15:14 Všeobecná úver.banka 155,00€ -1,27%  14:52 AUCTOR 5,00/2025 100,00€  14:50 AUCTOR 5,00/2025 100,00€  14:16 Dlh. JMH 5,30/2023 100,25€ 0,25%  14:16 AUCTOR 5,00/2025 100,00€  14:16 JTEF X 5,10/2026 100,00€  14:10 Dlh. JMH 5,30/2023 100,00€  14:03 OTP Banka Slov5 P.p. 0,93€  14:02 OTP Banka Slov P.p. 3,70€  14:01 OTP Banka Slov2 P.p. 3,70€  13:58 Všeobecná úver.banka 157,00€ 4,67%  13:55 Dlh. JMH 5,30/2023 100,00€  13:55 Dlh. JMH 5,30/2023 100,00€  13:44 OTP Banka Slov P.p. 3,70€  13:36 AUCTOR 5,00/2025 100,00€  13:26 Dlh. JMH 5,30/2023 100,00€  13:23 Dlh. JMH 5,30/2023 100,00€  13:20 Dlh. JMH 5,30/2023 100,00€  13:20 Dlh. JMH 5,30/2023 100,00€ -0,25%  12:58 OTP Banka Slov P.p. 3,70€  12:54 AUCTOR 5,00/2025 100,00€  11:06 JTEF IV 2024 83,99€ -0,01%  11:02 OTP Banka Slov P.p. 3,70€  11:02 Dlh. JMH 5,30/2023 100,25€  10:31 D. Eurovea byty 2024 83,99€  10:31 D JTFG IX 4,00/2023 101,00€ 0,02%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
19. januára 2021
Centrálny depozitár SR
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA